Het Buitengewoon Gilde is een coöperatieve vereniging met verschillende vormen van lidmaatschappen. Het doel van alle leden is: het bevorderen van maatschappelijk initiatief in Nederland door te ondersteunen bij duurzame financiering en meer mediabereik.

Ambtenaren die meedoen in de coöperatie zijn echte pioniers. Zij hebben de opleiding tot initiatievencoach gevolgd, waardoor zij initiatiefnemers kunnen helpen bij het opzetten van een (crowdfunding)campagne. Ook helpen zij initiatiefnemers met de eerste stap: een plan dat voldoet aan de verwachtingen van financiers en media.

De trainingen zijn geschikt voor alle overheidsmedewerkers. Voor gebiedsteams, opbouwwerkers, wijkmanagers, dorpencoördinatoren en andere personen die al veel aan vrijwilligersondersteuning doen, hebben we een maatwerkprogramma, zie onder de tab ‘vrijwilligersondersteuner’.

Neem contact met ons op voor een training in uw gemeente of zet jezelf op de lijst om nieuwe trainingsdata te ontvangen.

Voor ambtenaren is een lidmaatschap als coach het meest geschikt. Dit kost slechts 60 uur per jaar.

 

 

 

 

 

 

Als ZZP’er is het lastig om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom geven wij hier invulling aan. Als ZZP’er kan je lid worden van de coöperatie. Wij zorgen ervoor dat jij ook echt een MVO’er wordt. Of een Publieke Ondernemer, zoals wij dat dan noemen. Wij vragen minstens 60 uur van je tijd. Dat is dus iets meer dan een uur per week. Die vul je in door minstens één periode mee te helpen bij het ondersteunen van een initiatief.

Daarnaast hebben alle Gildeleden toegang tot ons netwerk van ZZP’ers. Je mag in dit netwerk voor een lagere prijs gebruik maken van (elkaars) diensten én je eigen diensten aanbieden. In een aantal regio’s is het mogelijk om als coördinator aan de slag te gaan. Hier krijg je een vergoeding voor.

Publiek Zelfstandigen betalen het eerste jaar alleen 60 uur vrijwilligerswerk, Na het eerste jaar betalen zij daarnaast nog lidmaatschap van hun lokale Buitengewoon Gilde. Met dit geld zorgt het lokale Buitengewoon gilde dat initiatieven ook in de toekomst op onze steun kunnen rekenen.

Je werkt in de uitvoering bij een vrijwilligersondersteuner of een welzijnsorganisatie. Het Buitengewoon Gilde is op te nemen als een van de diensten van je organisatie. Dan verzorgen wij, ieder jaar zes tot negen bijeenkomsten voor alle verenigingen en stichtingen in je werkgebied.

Ook verzorgen wij de opleiding tot initiatievencoach, waarmee je leert om initiatieven te ondersteunen bij duurzame financiering en mediabereik.

Individuele medewerkers kunnen als initiatievencoach onderdeel worden van het Buitengewoon Gilde (dit is gratis). De organisatie kan ook als geheel partner worden. Dan organiseert Het Buitengewoon Gilde het volledige ecosysteem: werving nieuwe initiatieven, training initiatieven en coaches en uiteraard enorm veel impact.